Content voor Ingelogde Gebruikers

Vertrouwenspersoon werk intern en extern

In de jaren 80 van de vorige eeuw is de vertrouwenspersoon voor in de werk omgeving ontstaan vanuit de discussie over de aanpak en bestrijding van seksuele intimidatie. Tegenwoordig is er nog steeds veel behoefte aan een ervaren partij die goede eerste opvang biedt bij ongewenst gedrag, omdat het een grote impact op iemands leven heeft. Gelukkig realiseren steeds meer organisaties hoe belangrijk het is om een vertrouwenspersoon te hebben. De Vertrouwenskamer staat voor u klaar met professionele advisering en begeleiding, zowel voor een interne vertrouwenspersoon van het bedrijf als een externe partij of een combinatie van beiden.

Vertrouwenspersoon op het werk

Bij een interne vertrouwenspersoon op het werk wordt meestal gekozen voor iemand die het bedrijf en de medewerkers goed kent. Vaak gaat het om iemand die van nature al een aanspreekpunt is bij vragen of problemen. Voor een interne vertrouwenspersonen is het belangrijk dat ze geheel onafhankelijk zijn en de rol niet combineren met bijvoorbeeld die van P&O medewerker of manager. De medewerker krijgt deze taak erbij, goede afspraken maken over de werkzaamheden is dus belangrijk.

Contact opnemen

Er kan ook gekozen worden voor een externe vertrouwenspersoon op het werk, bijvoorbeeld via De Vertrouwenskamer. Een voordeel van een externe vertrouwenspersoon werk is de onafhankelijkheid, ervaring en deskundigheid. De grotere afstand tot de organisatie kan als een nadeel worden gezien. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk en we zien dat hier steeds vaker voor wordt gekozen. De voordelen van beide varianten worden zo optimaal benut en de medewerker kan zelf kiezen of hij naar de interne of externe persoon gaat.

Wat doet De Vertrouwenskamer?

Naast dat we advies geven over integriteit, denken we graag met werkgevers en werknemers mee. We ondersteunen organisaties bij het opstellen van een beleid over gewenste omgangsvormen. Daarnaast hebben we een externe klachtencommissie, geven we voorlichting over integriteitskwesties en zijn we een klankbord voor interne vertrouwenspersonen op het werk. De werknemer ondersteunen we door professionele eerste opvang. Een gecertificeerd vertrouwenspersoon bij het werk helpt bij het terugwinnen van het vertrouwen en is een luisterend oor. Samen met de werknemer wordt er gezocht naar een passende oplossing voor de situatie. Er is ook begeleiding voor als een klachtencommissie ingeschakeld wordt of als er doorverwezen wordt naar andere hulpverlenende instanties. Is er geen vertrouwenspersoon op uw werk, maar wilt u toch graag contact? Of spreekt u liever met iemand van buiten uw organisatie? Neem dan contact op met De Vertrouwenskamer voor meer informatie over vertrouwenskwesties.

Scroll naar boven