Content voor Ingelogde Gebruikers

Klachtenformulier

Met behulp van dit digitaal formulier kunt u een klacht indienen bij De Vertrouwenskamer BV. Om uw klacht zo goed mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat u de gegevens op het formulier goed invult en zo nauwkeurig mogelijk omschrijft waarover u ontevreden bent.

Datgene dat geleverd wordt is altijd gebaseerd op afspraken tussen de opdrachtgever en De Vertrouwenskamer BV en beschreven in een opdrachtbevestiging met bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Wij zijn aanspreekbaar op de kwaliteitsprincipes en uitgangspunten zoals opgenomen in:

  • De gedragscode van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen;
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (01-05-2018)

Reactietermijn

Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt binnen 1 maand een schriftelijke reactie op uw klacht.

Klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen

Als wij een klacht over onze rol als vertrouwenspersoon ongewenst gedrag met elkaar niet tot een goed einde kunnen brengen, kunt u deze klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Als de Commissie oordeelt dat de klacht gegrond (terecht) is kan zij het Bestuur van de LVV adviseren om maatregelen te nemen.
Stuur uw klacht naar: Secretariaat LVV Klachtencommissie, Postbus 2016, 7420 AA Deventer.

Klachtenregistratie-systeem

Om kwaliteitsreden wordt door De Vertrouwenskamer BV een klachtenregistratie-systeem bij gehouden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Scroll naar boven