Content voor Ingelogde Gebruikers

Vertrouwenspersoon integriteit

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ geldt vanaf 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Organisaties van meer dan vijftig medewerkers zijn verplicht om een interne meldregeling integriteit te hebben. Deze wet verbetert de mogelijkheden om veilig misstanden te melden. Daarnaast biedt de wet bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit. Zo mag de werkgever de werknemer niet benadelen omdat hij een melding gedaan heeft, bijvoorbeeld door onverwacht ontslag of overplaatsing naar een andere afdeling.

Meer over integriteit

Wanneer iets melden bij vertrouwenspersoon integriteit?

Een werknemer moet in principe eerst een interne melding doen bij zijn werkgever. Als die melding niet of niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan hij of zij een melding doen bij de interne of externe vertrouwenspersoon. Er kan ook melding gedaan worden over een misstand bij een organisatie waarmee de persoon in kwestie in aanraking is gekomen via het werk. De melder moet dan wel zelf iets weten of bemerkt hebben, iets melden op basis van geruchten of verhalen van anderen is niet toegestaan.

Neem vrijblijvend contact op

Integriteit is een breed begrip

We geven een korte toelichting aan de hand van een voorbeeld: een klant heeft u kortgeleden een cadeau gegeven ter waarde van € 100,-. Nu komt hij bij u met het verzoek om hem een krediet te verlenen. Dit vindt u lastig om te weigeren, met het oog op het eerdere cadeau. Zo ziet u dat de integriteit al snel in het geding komt. Iedere werkgever is gebaat bij betrouwbaar en integer personeel, vandaar dat dit onderwerp veel bedrijven bezighoudt. Want stelt u zich het eerdergenoemde voorbeeld voor, of dat er ongeoorloofde declaraties binnen uw bedrijf plaatsvinden. Dit kan de werkgever veel geld kosten en daarnaast heeft het een negatieve invloed op het bedrijfsimago.

Andersom mag iedere werknemer ook oprechtheid van de werkgever verwachten. Maar spreken we elkaar hier ook op aan? En zo ja, hoe dan? Daar kan de vertrouwenspersoon integriteit van De Vertrouwenskamer u bij helpen. We kunnen samen kijken of er naar eer en geweten wordt gehandeld in overeenstemming met de regels en normen en waarden. Vaak merken we dat deze niet bij iedereen in de organisatie bekend zijn. Dan is het zaak om dat aan te pakken, bijvoorbeeld door het opstellen van een gedragscode. Tot slot: een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich durft uit te spreken is de basis voor integriteit op de werkvloer. En dat is precies waar het om gaat, het vaststellen wat wel en niet kan op de werkvloer.

Scroll naar boven