Content voor Ingelogde Gebruikers

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Onder ongewenst gedrag op de werkvloer wordt verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie/geweld, pesten en discriminatie. Uitgangspunt hierbij is dat het gevoel van de melder bepalend is, en niet de intentie van de dader. Het lastige is dat ongewenst gedrag op het werk bewust kan plaatsvinden, maar ook onbedoeld zo kan overkomen op het slachtoffer. Het gaat echter niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Wat de één onschuldig vindt, kan de ander als vervelend, vijandig, vernederend of intimiderend ervaren. Het is belangrijk om bij alle vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer, het slachtoffer serieus te nemen.

Meer over ongewenste omgangsvormen

Ongewenst gedrag op het werk

Uit onderzoek is gebleken dat medewerkers die een positief werkklimaat ervaren, lager scoren op intimidatie, pesten, cynisme, uitputting en werkdruk. Deze medewerkers zijn meer gemotiveerd en nemen meer eigen initiatief. U kunt zich het positieve effect hiervan vast voorstellen! Als er echter sprake is van ongewenst gedrag op het werk, zijn de gevolgen vaak direct terug te zien in een hoger verzuim. De meeste slachtoffers van ongewenst gedrag op het werk blijven hier lang mee rondlopen zonder er melding van te maken. Reden: angst voor verlies van werk.

Contact opnemen

Bovendien speelt mee dat voor zover er in de organisatie al een vertrouwenspersoon werkzaam is, veel slachtoffers deze vertrouwenspersoon als verlengstuk van personeelszaken zien. Daarnaast zien slachtoffers vaak op tegen al ‘het gedoe’ dat volgt op hun melding; confronterende verhoren door de klachtencommissie, spanning op de afdeling of de reacties van collega’s. Als een slachtoffer zijn verhaal deelt over ongewenst gedrag op de werkvloer, is de reactie vaak bagatelliserend: ‘Til er niet zo zwaar aan’, of: ‘Moet toch kunnen’. Dit maakt het melden lastig, zeker als de slachtoffers het gevoel hebben dat ze niemand in vertrouwen kunnen nemen.

Vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer

De Arbowet omschrijft vier vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer:

 • Agressie
  Bij agressie kan er bijvoorbeeld sprake zijn van intimidatie door klanten, collega’s of leidinggevenden. Of van lichamelijk geweld.
 • Pesten
  Pestgedrag kan betekenen dat iemand buitengesloten wordt, of genegeerd of getreiterd wordt. Het pesten kan onder andere betrekking hebben op iemands uiterlijk, geloof, seksuele voorkeur of leeftijd.
 • Discriminatie
  Is ook een van de vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer en kent enige overlap met pesten.
 • Seksuele intimidatie
  Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel getint gedrag (verbaal, non-verbaal of fysiek) in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren.

Wilt u meer weten over wat te doen bij ongewenst gedrag op de werkvloer of hoe dit te voorkomen? Neem dan contact op met De Vertrouwenskamer, wij helpen u graag snel verder!

Scroll naar boven