Content voor Ingelogde Gebruikers

Aanstelling van een vertrouwenspersoon

Waarom is de aanstelling van een vertrouwenspersoon belangrijk? Ieder mens heeft er recht op om in een veilige omgeving te kunnen werken. Maar waar mensen samenwerken is er altijd een risico dat er iets misgaat in de omgang met elkaar. Voor organisaties is het van belang dat werknemers zich veilig genoeg voelen om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Dit doet u in eerste instantie natuurlijk met elkaar, maar in sommige gevallen voelt het voor de medewerker beter om te overleggen met een vertrouwenspersoon. Maar kiest u als werkgever dan voor een interne of externe vertrouwenspersoon voor uw bedrijf en hoe gaat dit in zijn werk?

Redenen voor aanstelling vertrouwenspersoon

De Arbowet verplicht ieder bedrijf om een beleid te hebben om psychosociale arbeidsbelasting bij medewerkers te voorkomen. Er moeten gedragsregels zijn vastgelegd en er moet een klachtenprocedure zijn. Daarnaast moet elke medewerker op de hoogte zijn van dit beleid.

Contact opnemen

In de praktijk zijn er verschillende redenen voor de aanstelling van een vertrouwenspersoon:

  • Met een vertrouwenspersoon kan escalatie worden voorkomen. Als de melder zich durft uit te spreken over ongewenste omgangsvormen, geeft dit vaak opluchting. Een vertrouwenspersoon werkt drempelverlagend.
  • Het draagt bij aan de praktische uitvoering van het beleid. De externe vertrouwenspersonen van De Vertrouwenskamer zijn gecertificeerd en professioneel opgeleid, zodat ze een solide beleid kunnen introduceren. Zo maken ze bijvoorbeeld verslagen met daarin de resultaten en eventuele knelpunten.
  • Het voorkomen van hoge ontslagvergoedingen. Rechters stellen werkgevers vaker in het ongelijk als de aanstelling van een vertrouwenspersoon achterwege is gebleven, met als gevolg een hogere ontslagpremie.

Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon

Bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon zijn er een aantal belangrijke afwegingen te maken. Sta bijvoorbeeld goed stil bij de taken die de vertrouwenspersoon gaat vervullen binnen uw organisatie. Er moet een omgeving worden gerealiseerd om het werk goed te kunnen doen, denk hierbij aan een eigen kamer die afgesloten kan worden. Daarnaast moet deze persoon natuurlijk over de juiste eigenschappen beschikken. De melders voelen zich meer op hun gemak bij iemand die het bedrijf goed kent. We raden daarom werkgevers aan om in overleg met de ondernemingsraad te kiezen voor de juiste persoon. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan via bijvoorbeeld de arbodienstverlener of De Vertrouwenskamer. Een interne vertrouwenspersoon kan een eigen medewerker zijn die opgeleid wordt tot deze taak of hier speciaal voor wordt aangesteld. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op via 085-0043224 of kcc@devertrouwenskamer.nl voor snel en deskundig advies.

Scroll naar boven